avatar

Arhont Invest


029617183
[email protected]
София
  Bulgaria

About Us

Фирма "Архонт Инвест" ЕООД е част от групата на "Архонт", създадена през 2005 год. и имаща за цел да предлага на своите клиенти широк диапазон от услуги, които в най-голяма степен да удовлетворяват поставените цели и индивидуалните нужди на крайните потребители. 

Стремежите на екипа са насочени към създаване на архитектурни и технически продукти, в съответствие с най-новите тенденции и най-добри световни практики 

Our Buildings