About Us


Selapt е интернет инструмент за създаване на интерактивни сайтове на сгради.

Ключови предимства са:

  • Вие сами изграждате уеб сайтoвете на сградите си. Опит като технически гуру не е необходим.
  • Оптимизира разходите. Можем да намалим разходите Ви с до 100 пъти.
  • Няма нужда да се занимавате с технически въпроси като хостинг, домейни, поддръжка и т.н.
  • Плановете са на месечна база. Когато вече не се нуждаете от услугата, Вие просто може да спрете да плащате за нея.
  • Данните са динамични и могат да бъдат актуализирани по всяко време.

Регистрирайте се сега и започнете веднага изграждането на Вашия сайт.


Selapt is an online tool for creating interactive websites for buildings.

Our key advantages are:

  • You create websites for your buildings all by yourself. No tech-guru experience needed!
  • It is cost-efficient. Using it could cut expenses with up to 100 times.
  • No need to deal with technical issues such as hosting, domains, support, etc.
  • Charged on a monthly basis - whenever they do not need our service, they could just stop paying for it.
  • All data is dynamic. The platform allows users to edit and update data at any time.

Register today and start building your own site right away.

Contacts


Phone: +359 88 261 5755
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/selapt.website/
City: Sofia
Country: BG