ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 19 Апартамент 34 Апартамент 49 Апартамент 64} ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 21 Апартамент 36 Апартамент 51 Апартамент 66} ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 22 Апартамент 37 Апартамент 52 Апартамент 67} ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 23 Апартамент 38 Апартамент 53 Апартамент 68} ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 24 Апартамент 39 Апартамент 54 Апартамент 69} ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 18 Апартамент 33 Апартамент 48 Апартамент 63} ЕРА Рока представя Загорка Запад for user: ERA_Roka {Апартамент 20 Апартамент 35 Апартамент 50 Апартамент 65}