Buildings
Секция А1 10 Секция А2 7 Секция А4 11 Секция В5 18 Секция Е9 5 Секция С3 5