Buildings
Секция А1 10 Секция А2 8 Секция А4 18 Секция В5 22 Секция Е9 14 Секция С3 8