About Us

Проектът се изпълнява от ПЪЛДИН ИНВЕСТ СТРОЙ ООД, 


 дружество добре познато на пазара на недвижими имоти в гр.Пловдив, като коректен и надежден партньор в своята дейност. Компанията е изпълнила и реализирала редица обекти на следните местоположения в гр.Пловдив: улица Завоя на Черна №1, улица Младост №23, улица Копривщица №30, улица Копривщица №32, улица Петър Ченков №16. Собствениците на капитала на дружеството имат изпълнени и реализирани обекти и на следните адреси: бул. Шести Септември №112, улица Плевен №7, улица Мизия №14, улица Митрополит Панарет №20. Съдружниците на дружеството притежават изключително голям опит в областта на изграждането на жилищни сгради, доказали се във времето като надежден и коректен партньор.


Contacts

ПЪЛДИН ИНВЕСТ СТРОЙ ООД


Phone: +359 899 106 423

Email: [email protected]

Website: https://www.algara-bg.com

City: Пловдив

Country: BG