Кота нула на секция А1 и А2 и подготовка на първа плоча. Основи на секция C3 !